Anarchistisch

Wij zijn niet een vereniging van pakken papier en eindeloos notuleren. Besturen doen we uit de losse pols. Het gaat om het resultaat, ofwel de activiteit. Dus bij ons heerst een wat anarchistische bestuurscultuur. Hoewel we wel zouden willen helemaal zonder bestuur gaat het nu eenmaal niet. Er zijn van die gelegenheden, dat er iemand namens de vereniging moet optreden. Vaak geven we dan een vrijwilliger de vrije hand. Soms echter vraagt de situatie om een officieel bestuurslid.

Vacatures

Momenteel staan er wat vacatures open. Wij zoeken mensen (vrijwilligers) die leiding kunnen geven zonder poeha. Mensen die onze idealen  — van naturistische vrijheid en de ander, de ruimte geven —  delen. Bestuurders met een natuurlijk gezag, zodat ze niet op de voorgrond hoeven te treden.