Onze site

Deze site ‘tao-massage.nl’ is de officiële website van de ‘Naturistische Yogavereniging Maha Vira’. We hebben het ca. zes jaar geleden overgenomen van één van onze leden. De bedoeling van ‘tao-massage.nl’ is dat het een platvorm wordt voor onze leden. Zo kunnen de leden, vrijwilligers en cursisten nu al een eigen plekje op deze site krijgen. Sommige van deze privé-hoekjes zijn inmiddels al ingevuld.

Binnen deze site staat de site ‘natspel.nl’. Dit domein is het oudste domein van onze vereniging. Het is bedoeld om buitenstaanders te informeren over onze activiteiten. We herkennen de tekstpagina's van ‘natspel.nl’ aan de lichtblauwe achtergrondkleur. De hierboven beschreven opbouw geeft de mogelijkheid om sommige pagina's binnen beide domeins te gebruiken. De pagina's van ‘tao-massage.nl’ herkenen we  — zoals deze pagina —  aan de donkergele achtergrondkleur.

Als voorbeeld kunnen we dit bekijken door op ‘Bestuur’ in het menu hiernaast (links) te klikken. De achtergrond van die tekst welke  — feitelijk in ‘natspel.nl’ staat —  is lichtblauw. Door op ‘Onze site’ te klikken komen we weer terug in deze tekst. Een neveneffect van deze structuur maakt het mogelijk - via de kleine linkjes boven en onder de tekst met een lichtblauwe achtergrond - door te dringen tot het hoofdmenu van ‘natspel.nl’. Ik geef meteen toe, dat het ook de ruimte geeft om te dwalen en daarmee te verdwalen. Dus ‘Home’ op een gele achtergrond wijst naar een ander menu als ‘Home’ op lichtblauwe achtergrond. Deze laatste link gaat naar het ‘Natspel-menu’. Op de gele achtergrond linkt ‘Home’ met het basismenu van ‘tao-massage.nl’ ofwel de groundroot van onze site.

Een inkijkje in onze vereniging

Begonnen met een aantal lessen yoga voor naturisten hebben we ons inmiddels ontwikkelt tot een bredere activiteitenvereniging, die soms het middel van actie niet schuwt. Nog steeds vormen de huiskamerlessen haptoyoga  — een variant bij uitstek geschikt voor naturistische beoefening —  onze belangrijkste activiteit. Meer informatie hierover vindt men op ‘natspel.nl’.

Aan de andere kant nadert de tijd, dat wij dat ‘yoga’ (tantra) misschien uit onze naam moeten schrappen, want door activiteiten als natspel  — nat(urisme)-spel; de naam is ontstaan bij het zoeken naar een domeinnaam —  is de verbreding versneld. Trends in de maatschappij, maken bovendien hernieuwd actievoeren voor de vrijheid van het nudisme, tot een noodzaak van levensbelang. Met het aantreden van het nieuwe kabinet zijn deze negatieve trends nu nog duidelijker voelbaar; spruitjeslucht.

Als we onze  — in de vorige eeuw —  zuur bevochten vrijheid niet verdedigen, dan ligt de teloorgang op de loer. Deze site moet ons een stem geven, zodat het evenwicht wordt herstelt. Een stem die ‘ het gewone van het onbedekte menselijk lijf’ verkondigd als dijk tegen de verpreutsing  — in de schaapskleren van ‘seksualisering’ —  in het polderland.

Met onze site staan we dus voor echte vrijheid, zonder daarbij de sociale verbanden uit het oog te verliezen. Je kunt dit typeren met de termen ‘gezond sociaal hedonisme’. Anderen gebruiken het versluierende woord naturisme. Weer anderen zien meer in de duiding nudisme. Het gaat echter om het vrijheidsideaal er achter, waarvoor wij in de bres springen.

De leesroutes?

Via de linkjes ‘Verder lezen’ komt de lezer op een leesroute terecht. Deze leesroutes brengen de lezer langs die informatie, waarvan wij het belang benadrukken. Leesroutes vindt men zowel in ‘tao-massage.nl’ (geel) als ‘natspel.nl’ (blauw). Zo'n route is vooral handig voor diegene die voor het eerst op één van onze sites terecht komt.