Actievoeren

De acceptatie van het naturisme  — voor zover die bestaat —  is een zwaar bevochten erfenis uit de vorige eeuw. Door een algemeen gevoel van onveiligheid dreigt deze vrijheid weer geleidelijk verloren te gaan. Het is aan ons omdat niet te laten gebeuren, zodat ook onze kinderen van deze vrijheid kunnen genieten. Bovendien is het ‘project’ nog niet af, want die algemene acceptatie is her-en-der nog ver te zoeken.

Ik gebruik weer even het voorbeeld van deze gemeente ofwel Smallingerland. Niet dat wij anderen verder weg niet ondersteunen, maar wij zitten nu eenmaal hier. Daarom zijn we goed op de hoogte van de plaatselijke situatie. Hier is een plaatselijk naaktstrandje door tegenwerking vanuit een conservatief ambtenarenkoor nooit van de grond gekomen. Er zijn best momenten geweest dat de politiek voor was, maar te slecht voorbereide voorstellen verdwenen onverwacht weer in de la.

Tegen de uittocht

Wettelijk gezien betekent het voorgaande, dat we ieder geschikt terreintje zouden mogen gebruiken, maar de praktijk wijst anders uit. Ondertussen zijn de geschikte plekjes door herinrichting verdwenen. Mogelijke nieuwe plekjes worden - bewust of onbewust - zo in gericht dat de geschiktheid voor naaktrecreatie valt te betwijfelen. Hiermee bereikt men, dat steeds meer mensen met een vrije culturele achtergrond verhuizen naar voor hen vriendelijker oorden.

Smallingerland is in deze geen voorbeeld voor de gemiddelde gemeente in Nederland. Het is eerder een sjabloon voor de grotere conservatieve gemeente. Het inmiddels versleten blauw asfalt verandert, dat slechte imago van Drachten en Smallingerland niet. Bovendien dat asfalt wordt binnenkort vervangen door een kort stukje water in de richting van het centrum. Dit moet de vaart van weleer in herinnering brengen; ook dat project zal het imago van Drachten niet opvijzelen. Er zal actie moeten komen, zodat een ieder zich er lekker kan voelen en anderen kunnen oefenen in tolerantie.

Actie voeren moet je samen doen; als eenling ben je namelijk te kwetsbaar. Voor het nudisme moet het ook nog mooi weer zijn, dus is het plannen van data vaak niet haalbaar, daarom werken we ook hier met een bellijst (0512-532736).