Yogahoudingen

De ‘Halāsana’ - een āsana

Voor de Halasana brengen we vanuit rugligging de benen over het hoofd, zodat de voeten de vloer raken. Vervolgens strekken we de benen. De Nederlandse naam van deze asana is Ploeghouding (Eng. Plough Pose; Ned. ook: Ploegvorm; Sanskr. asana = houding, hala = ploeg). Bij de passieve aanpak hebben we minimaal een maatje nodig.

Vanuit akkers ploegen

Het ploegen van akkers doen we al sinds we van jagers en verzamelaars ons settelde als boeren. De ploeg is op de bijl, schraper, speer en het mes na, één van de oudste gereedschappen.

Een jonge Louis van Gorkom maakt de Halasana.

De asana in de afbeelding hierboven is dus vernoemd naar dit boeren gereedschap. Het Sanskriet begrip “hala” betekent namelijk ploeg. Het is overduidelijk dat de naam uit vormvergelijking is voortgekomen. Hierin vormen de armen het mes, dat door de aarde snijdt en de benen de boom, die naar de buffels (paarden) gaat.

Stimulans van de schildklier

De Ploeghouding oefent druk uit op de schildklier. Mensen met problemen rond de schildklier, moeten eerst hun specialist of huisarts raadplegen, voordat ze deze houding oppakken. In de Kaars- vinden we wat deze stimulatie van de schildklier betreft, een lichtere variant en bij de Oor-Kniehouding komen we een intensere variant tegen.

We brengen onze benen over het hoofd heen naar de vloer. Dit kan eventueel ook vanuit de Kaars, of de Schouderbalans. Hiermee zetten we dus de Ploeg in. De enkels zijn losjes gebogen. We plaatsen onze gekromde tenen op de vloer. Vervolgens ademen we rustig door. Als alles na enige tijd goed voelt kunnen we verder gaan met varianten of tegenbuigen in de Vis.

Zo kunnen we de enkels strekken en daardoor de houding nog iets intensiveren. Verder kunnen we de Ploeg aanvullen met de Lotusvorm. Verder kunnen we de schouders strekken, door de armen boven het hoofd te brengen. Eventueel kan dat met een gewichtje, zoals een stukje verchroomde, stalen pijp van een paar honderd gram in beide handen. Gebruikmakend van die lenigheid in de schouders, kunnen we dan op latere leeftijd zo de druk op de nek verminderen. Dit is vooral nodig bij beginnende artrose. Ouderen kunnen ook als alternatief naar de Kraanhouding kijken.