Kijken naar de toekomst

De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan snel. Wat nodig is voor onze site is moeilijk in te schatten. Veel ideeën eens geopperd binnen Webwerk hebben het nooit gehaald; verspilde moeite?

Werken voor de toekomst

Als we de browser op 50% werd gezet ging de lay-out van deze testpagina's nog geheel in de war. Dit liet zien wat er gebeurt bij echt brede schermen. Als voorbeeld noemden we de nieuwe HD-resolutie 1920 bij 1280 pixels. We hoopten dat de toekomst het inzicht bracht, om dit probleem op te lossen, zonder de oplossing van weleer: het begrenzen in een tabel. Dit is nu gelukt!

Eens heerste het idee, dat meer pixels in de afbeeldingen de lay-out bij vergroten kon verbeteren. We zouden dit toen geleidelijk invoeren. Door de huidige trend in de richting van meer preutsheid, als het om naakt gaat, moeten we dit helaas her overwegen.

Mijn naaktheid verdwijnt achter de rolstoel; Louis van Gorkom.

Op de afbeelding hierboven poseer ik voor Remedial-Yoga en maak daarbij de Greep. De foto komt uit de vorige versie van onze site. Voor deze versie zoeken we vrijwillige modellen. Nu terug naar ons onderwerp; het is nu beter, dat sommige details natuurlijk achter de pixels verdwijnen. Zo hopen we de illusie van open naakt  — ondanks de druk vanuit andere culturen —  te kunnen handhaven.

Een aantrekkelijk uiterlijk is voor ons wel degelijk van belang. Mensen moeten bij een bezoek aan onze site, het gevoel hebben zich thuis te voelen. We zoeken daarbij naar een knusse site met ludieke elementen. Het huidige blauwe Natspel voldoet hieraan. Dit nieuwe HTML5 voorstel heeft bij brede schermen een duidelijk probleem. Dit kunnen we testen door de browser op 50% te zetten.

We zoeken naar een korte oplossing in HTML5; we streven naar een simpele oplossing. Het stapelen van correcties per browser in Javascript is zeker niet de bedoeling. Dit maakt namelijk de pagina's onnodig traag. Bovendien jaagt een dergelijk ingewikkelde aanpak onze vrijwilligers weg.

Voor onze Vrijwilligers zijn er meer taken als het bijhouden en vernieuwen van de site. Zo blijft ook in de toekomst actie  — in een veelheid aan vormen —  voor het nudisme belangrijk! Met alleen een open site zijn we er niet.

Natugroetjes, Louis van Gorkom.